ผลไม้อบแห้ง

 

ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง

     ผลไม้อบแห้งทุกชนิด สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น มะม่วง แก้วมังกร ลำใย ลิ้นจี่ สับปะรด ฯลฯ

 

หมายเหตุ : เราสามารถผลิตสินค้าผลไม้อบแห้งทุกชนิดและขนาดของ

                    สินค้าตามความต้องการของลูกค้า

 

  

 

  

  

 

Visitors: 67,968