ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ บี.

    หจก. แฟมิลี่ บี. ผู้ผลิต-จำหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผักอบแห้ง ผลไม้อบ
 แห้ง และ อาหารอบแห้งทุกชนิด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 302 หมู่ 7 ตำบลม่วงคำ
 อำเภอพาน จังหวัด  เชียงราย 57120 ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996)

   เราให้ความสำคัญกับความต้องการและคาดหวังของลูกค้าเสมอมาจาก
 ความตั้งใจในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
 คุณภาพสูงสุด เราวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและริเริ่ม
 สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเข้าใจทุกขั้นตอนในการผลิต


   เราคัดสรรวัตถุดิบ อย่างพิถีพิถันภายใต้ระบบมาตรฐานการประกัน
 คุณภาพ GMP & HACCP  ที่รับรองโดยบริษัท International
 Certifications อย่างเข้มงวด เราดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและ
 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมถึงการ
 ขนส่งไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเสียหาย
 ต่างๆ เรายังดำเนินการทดสอบและตรวจวัดคุณภาพในทุก ๆ ขั้นตอนของ
 การผลิต เพื่อยืนยันถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์เราดูแลเอาใจใส่อย่างตั้งใจ
 เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้
 บริโภค 

 

Visitors: 72,365