ร่วมงานกับเรา

 

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

พนักงานทั่วไป

     เพศ : ชาย/ หญิง

     อายุ : 20 - 45 ปี

     วุฒิการศึกษา : ป.4 ขึ้นไป

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องแลป

     เพศ : ชาย/ หญิง

     อายุ : ไม่เกิน 35 ปี

     มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า  1  ปีขึ้นไป

     วุฒิการศึกษา : สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาตรี หรือ ปวส.

 

                                                                                       เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดต่างประเทศ

                                                                                             เพศ : ชาย/ หญิง

                                                                                             ข้อจำกัด : ผ่านประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1  ปี

                                                                                             วุฒิการศึกษา : สาขาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

   

                                                                                       ช่างซ่อมบำรุง

                                                                                              เพศ : ชาย

                                                                                              อายุ : 21 - 45 ปี

                                                                                              วุฒิการศึกษา : สาขาที่เกี่ยวข้องในระดับปวส.ขึ้นไป

                                                                                   

                                                                                

                                                                                   

                                                                             

                                                                                   

                                                                                  

 

Visitors: 65,184