ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ บี.  ผู้ผลิต-จำหน่าย แปรรูปผลิตภัณฑ์อบแห้งผัก-ผลไม้ ตั้งอยู่เลขที่ 302 หมู่ 7 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996)


เราให้ความสำคัญ กับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเสมอมา จากความตั้งใจในทุก ๆ ขั้นตอนของการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

เราวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 อย่างต่อเนื่องโดยผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตกับริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เข้าด้วยกันในทุกครั้งของการผลิต

เราคัดสรรวัตถุดิบ อย่างพิถีพิถันภายใต้ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ GMP ตามข้อกำหนดของ CODEX รับรองโดยบริษัท URS อย่างเข้มงวด 

เราดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมถึงการขนส่งไปสู่จุดหมายปลายทาง อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเสียหายต่างๆ นอกจากนี้

เรายังดำเนินการทดสอบและตรวจวัดคุณภาพ 
ในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต เพื่อยืนยันถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์

เราดูแลอย่างตั้งใจ
 เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้บริโภค

Visitors: 67,969