กระเทียมอบแห้ง

 กระเทียมอบแห้งมีทั้งแบบเกล็ด, ผง, และ สไลด์เป็นชิ้น
Visitors: 60,763