สมุนไพร


สมุนไพรไทย เช่น ขมิ้น กระชายดำ  กระเทียม ขิง ใบชุมเห็ดเทศ ฯลฯ

หมายเหตุ เราสามารถผลิตสินค้าเกษตรพืชผลอบแห้งและขนาดของสินค้าสำหรับใช้เป็นสมุนไพรได้ตามความต้องการของลูกค้า

Visitors: 61,059