เครื่องปรุง

เครื่องปรุงรสต้มยำ มะขามเปี้ยวอบแห้งอัดก้อน กะปิผง

หมายเหตุ เราสามารถผลิตสินค้าเกษตรพืชผลอบแห้งใช้เป็นเครื่องปรุงได้ตามความต้องการของลูกค้า

Visitors: 67,969